IIIczworboj - Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

SPORT W SZKOLE

Bielsko-Biała, 24.10.2019r.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNEGO SZKÓŁ  SPECJALNYCH I OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH - BIELSKO-BIAŁA  2019r.

CEL  IMPREZY
1. Popularyzacja zajęć rekreacyjno-sportowych wśród uczniów szkół specjalnych.
2. Podnoszenie wiary w siebie i własne możliwości.
3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  przeżycia wspaniałych emocji sportowych.
4. Integracja z rówieśnikami i stwarzanie szansy zdobywania pozytywnych doświadczeń – przyjaźni, empatii, umiejętności współpracy, dbania o swój wizerunek jako zawodnika i kibica.
5. Wyłonienie najlepszych zawodników czwórboju lekkoatletycznego.

ORGANIZATOR
Zespół Szkół Specjalnych im. K.I.Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, ul.Wapienicka 46.    

UCZESTNICTWO
W zawodach prawo startu mają uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności  intelektualnej w stopniu umiarkowanym ze szkół podstawowych specjalnych oraz szkół zawodowych specjalnych.   

TERMIN  I  MIEJSCE  ZAWODÓW
Termin: 18.11.2019r.(poniedziałek)
Przyjazd ekip: 09.15.  Rozpoczęcie  zawodów  09.40.
Miejsce: Zespół  Szkół  Specjalnych im. K.I.Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, ul.Wapienicka 46.    

ZGŁOSZENIA
Drużyna danej placówki może składać się  z 12 zawodników (6 dziewcząt i 6 chłopców).
Pisemne lub telefoniczne zgłoszenia będą przyjmowane do dnia poprzedzającego zawody
w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy Wapienickiej 46 ( tel. 338183356 ).
Warunkiem dopuszczenia do zawodów będą aktualne legitymacje szkolne, badania lekarskie lub zgoda  rodziców\opiekunów.

PROGRAM  ZAWODÓW
W każdej kategorii sprawnościowej może wystąpić trzech reprezentantów danej placówki.
KATEGORIE SPRAWNOŚCIOWE: Dziewczęta Zaawansowane, Dziewczęta Średnio Zaawansowane, Chłopcy Zaawansowani, Chłopcy Średnio Zaawansowani. Do kategorii sprawnościowej uczniowie są typowani przez opiekunów drużyn.
Każdy zawodnik/zawodniczka może brać udział w dwóch z trzech konkurencji plus sztafeta wahadłowa. W sztafecie wahadłowej występuje sześciu wybranych przez opiekunów zawodników z danej ekipy- sztafety mogą być mieszane(dziewczęta i chłopcy).

Rozgrywane  będą  następujące  konkurencje:
I  BIEG  WAHADŁOWY  6 x 5m
II RZUT PIŁKĄ  LEKARSKĄ – 2KG (piłka  mała)-rzut oburącz przodem z dołu.
III SKOK OBUNÓŻ Z MIEJSCA
IV SZTAFETA WAHADŁOWA  LUB WYSCIGI W RZĘDACH
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa.
Medale otrzymują zawodnicy z najlepszymi wynikami z danej konkurencji w każdej kategorii sprawnościowej zarówno dziewczęta  jak i chłopcy. Poszczególne drużyny będą uhonorowane pucharami i statuetkami.

UWAGI  KOŃCOWE
Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  interpretacji   niniejszego  regulaminu
i wprowadzania  zmian, które   zostaną  podane  do  wiadomości  w  dniu  zawodów.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem  o Ochronie Danych, „RODO”)informujemy, że:
1. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka/ucznia w imprezie III Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
2. Dane dziecka/ucznia po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, mogą być wykorzystane dla celów archiwalnych : kroniki sportowe, zdjęcia.

Z  poważaniem  organizatorzy.

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego