- Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

SPORT W SZKOLE
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY  XXII  JESIENNYCH  BIEGÓW  PRZEŁAJOWYCH  SZKÓŁ  SPECJALNYCH  I  OŚRODKÓW
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH  – BIELSKO-BIAŁA  2019r.


ORGANIZATOR
Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku-Białej, ul. Wapienicka  46,
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

UCZESTNICTWO
W Jesiennych Biegach Przełajowych prawo startu mają uczniowie ze szkół podstawowych  specjalnych, gimnazjów i szkół zawodowych specjalnych oraz z ośrodków szkolno-wychowawczych.

TERMIN  I  MIEJSCE  ZAWODÓW

Termin - 25.09.2019r.( środa) godzina  10.00   - Przyjazd  ekip.
Rozpoczęcie  zawodów - 10..20          
Miejsce – Stadion  Lekkoatletyczny „SPRINT” – ul. Jaworzańska  120, Bielsko-Biała.

ZGŁOSZENIA
Reprezentacja  danej  placówki  może  składać  się  z  18 zawodników (9 dziewcząt i 9 chłopców) , po  3  w  poszczególnej  kategorii  wiekowej.
Pisemne  i  telefoniczne  zgłoszenia  będą  przyjmowane do  dnia  poprzedzającego  zawody w  Zespole  Szkół  Specjalnych  przy  ulicy  Wapienickiej  46 (8183356) lub w  dniu  zawodów (do  godziny 10.15) na  stadionie  „SPRINT”, ul. Jaworzańska  120.

Zgłoszenia  wg  wzoru:
LP     NAZWISKO  I  IMIĘ      ROCZNIK    DYSTANS
Warunkiem  dopuszczenia  do  zawodów  będą  aktualne  legitymacje  szkolne oraz badania  lekarskie  lub  zgoda  rodziców/ opiekunów.

PROGRAM  ZAWODÓW
2003  i  młodsi – dziewczęta  i  chłopcy – 600m
2002- 2001       - dziewczęta  i  chłopcy – 1000m
2000  i  starsi   - dziewczęta  i  chłopcy – 1500m


W  danym  biegu  będzie  punktowany  każdy  zawodnik  wg  klucza: za  I miejsce – 10  pkt, od  X miejsca – 1 pkt .


Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem  o Ochronie Danych, „RODO”)informujemy, że:
1. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa   dziecka/ucznia      w imprezie XXII Jesienne Biegi Przełajowe Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
2. Dane dziecka/ucznia po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, mogą być wykorzystane dla celów archiwalnych : kroniki sportowe, zdjęcia.

UWAGI  KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i wprowadzania zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.

Z poważaniem organizatorzy


 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego