Komunikat piłki nożnej - Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

SPORT W SZKOLE
BIELSKO-BIAŁA,  26.01.2020r.

REGULAMIN  XXVI  HALOWEGO  TURNIEJU  PIŁKI  NOŻNEJ   SZKÓŁ  SPECJALNYCH I  OŚRODKÓW  SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH.

CEL  IMPREZY  

1. Popularyzacja piłki nożnej wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Podnoszenie wiary w siebie i własne możliwości.
3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną przeżycia wspaniałych emocji sportowych.
4. Wyłonienie drużyny mistrzowskiej turnieju.

ORGANIZATOR

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Termin - 11.03.2020r. (środa)

Miejsce zawodów - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "VICTORIA" UL. BRATKÓW 16 (OŚ. M. KOPERNIKA), BIELSKO–BIAŁA.
   
    Przyjazd  ekip  -  8.55
     Losowanie   -  9.10
     Rozpoczęcie  zawodów  -  9.20

UCZESTNICTWO

W turnieju mogą uczestniczyć drużyny ze szkół podstawowych specjalnych, szkół zawodowych specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych.

BOISKO

Spotkania rozgrywane będą na boisku o wymiarach  19 x 39 m.

BRAMKI

Wymiary bramek: wys. 2m, szer. 3m.

ILOŚĆ  UCZESTNIKÓW

W zawodach biorą udział drużyny składające się z 4 zawodników grających w polu i bramkarza oraz 4 zawodników rezerwowych (drużyna liczy 9 osób).

UBIÓR  ZAWODNIKÓW

Zawodnik nie może posiadać w czasie gry niczego co mogłoby w jakikolwiek sposób zagrozić jego bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych grających. Zachowania niesportowe, a w szczególności przejawy agresji wobec innych uczestników zawodów, sędziów i organizatorów mogą stanowić podstawę do wykluczenia z rozgrywek. Ubiór zawodnika powinien składać się z koszulki, krótkich spodenek sportowych i obuwia sportowego. Obuwie dozwolone: tenisówki, trampki, adidasy. Numeracja na koszulkach nie jest konieczna.

UWAGI  DOTYCZĄCE  GRY

Czas  gry  będzie  zależał  od  ilości  zgłoszonych  drużyn.
Spotkania  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  przepisami  PZPN.
Mecze  będą  rozgrywane w  grupach  eliminacyjnych   systemem  „każdy  z  każdym".
Awans  do  następnej  tury  rozgrywek  będą  miały  drużyny, które  zajęły  I i II  miejsca w  grupach.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Drużynę należy zgłosić telefonicznie do 20.02.2020r. – nr tel.  8183356. Jeśli to możliwe prosimy zadeklarować swój udział w turnieju przed upływem terminu zgłoszeń. Listy imienne zawodników, zaświadczenia lekarskie lub zezwolenia od rodziców (opiekunów) będą przyjmowane w dniu zawodów. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest również aktualna legitymacja szkolna, zgoda lekarza na udział w zawodach lub zezwolenie od rodziców. W czasie zawodów zagwarantowane będą zimne napoje. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i wprowadzania zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem  o Ochronie Danych, „RODO” informujemy, że:
1. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka/ucznia w imprezie XXVI Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
2. Dane dziecka/ucznia po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, mogą być wykorzystane dla celów archiwalnych: kroniki sportowe, zdjęcia, strony internetowe szkoły.

Z  poważaniem  organizatorzy.

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego