konferencja - Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

Z ŻYCIA SZKOŁY
W dniu 30 listopada, z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, zorganizowaliśmy wraz ze Stowarzyszeniem „Trampolina BB” na terenie naszej placówki konferencję naukową pt. WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI SPECJALNEJ na temat: ZWIĘKSZANIE  SZANS  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  INTELEKTUALNIE. PATRONATY HONOROWE nad Konferencją objęli JM REKTOR AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ w Bielsku-Białej prof. dr hab. Jarosław Janicki i ŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY mgr Urszula Bauer.
Zgromadzonych gości powitały: dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych mgr Magdalena Bulińska i prezes Stowarzyszenia „Trampolina BB” mgr inż. Elżbieta Harlecka.
W imieniu Rady Miasta Bielska-Białej zabrała głos jej v-ce Przewodnicząca, dr Agnieszka Gorgoń-Komor.  Wykład Inauguracyjny pt. Reformowanie systemu edukacji a efektywność  kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, wygłosił:  prof. dr hab. Zenon Gajdzica z Uniwersytetu Śląskiego. Wystąpił również znany artysta plastyk prof. dr hab. Ernest Zawada, który  zainteresował wszystkich swoim wykładem pt. Arteterapeutyczne aspekty sztuki – oddziaływanie sztuki na rozwój osobowości osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Odczytano także list od Krajowego Konsultanta ds. Neurologii Dziecięcej
prof. dr hab. n. med. Ewy Emich-Widery, która niestety z przyczyn obiektywnych nie mogła wziąć  udziału w naszej konferencji. Z wykładami wystąpiły także dr Ewelina Bąk oraz dr Ilona Fajfer-Kruczek. Obrady prowadziła dr Justyna Wojciechowska, prodziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej.  Wśród zgromadzonych gości znaleźli się wykładowcy akademiccy, dyrektorzy szkół, pedagodzy, rodzice i nauczyciele.  

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego