- Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

- Szkoła kształci w zawodach:
  • kucharz,
  • cukiernik,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

  • asystent fryzjera.

- Atutem Szkoły Zawodowej są małoliczne klasy, dodatkowo dzielone na mniejsze grupy zajęciowe.- Praktyki realizowane są w odpowiednio wyposażonych pracowniach i warsztatach na terenie szkoły pod okiem doświadczonych nauczycieli-instruktorów.


- Dodatkowo organizowane są wyjścia edukacyjne dające możliwość poszerzania wiedzy zawodowej.

- Prowadzone są  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozwalające na uzupełnianie wiedzy z zakresu matematyki, języka polskiego, informatyki.


- Organizowane są liczne zajęcia sportowe, mecze, rozgrywki, maratony.

- Oferowane są  imprezy kulturalne i turystyczne organizowane przez Samorząd Szkolny.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez właściwą  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności.


DODATKOWO MASZ SZANSĘ NA:

- bezpłatne kursy finansowane z funduszy europejskich i płatne praktyki u pracodawców.

- prawo jazdy kategorii B,

- wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych metodą lekko mokrą,

- montaż stolarki otworowej okna i drzwi,

- operator wózka jezdniowego,

- brukarz,

- obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych,

- cukiernik i profesjonalne dekorowanie wyrobów,

- garmażer,

- carving.

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego