KOŁA ZAINTERESOWAŃ - Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Koła zainteresowań działające na terenie naszej szkoły:


  • Koło kulturalne

- na terenie szkoły prowadzone są zajęcia, podczas których uczniowie mają możliwość poznania regionu i jego życia kulturalnego. W tym celu organizowane są wycieczki i spotkania z przedstawicielami różnych dziedzin sztuki. Uczestnicy koła uczą się krytycznego wypowiadania się na temat różnych wytworów sztuki, biorą udział w spektaklach teatralnych i kinowych. Koło prowadzi  pani Elżbieta Kania.  • Koło sportowe

- zajęcia odbywają się z panem Jackiem Bulińskim.


  • Koło sportowe

- zajęcia odbywają się z panem Dariuszem Ficykiem.


  • Koło turystyczne

- szkolne koło turystyczne integruje młodzież wszystkich typów szkół działających w naszym zespole. Uczniowie rotacyjnie uczestniczą
w sobotnich wycieczkach. Głównymi celami koła są: zapoznanie
z krajobrazami i kulturą regionu, nauka aktywnego wypoczynku, wyrobienie nawyków prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Zdjęcia z wycieczek prezentowane są w gablocie szkolnej. Opiekunem koła jest pani Grażyna Siarkowska. 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego