ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA > METODY TERAPII I ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
• dydaktyczno-wyrównawcze;
(dotyczy bieżących potrzeb edukacyjnych); w zajęciach uczestniczą uczniowie mający trudności z opanowaniem materiału programowego z poszczególnych przedmiotów:  języka polskiego i matematyki/

• ruchowe z elementami ćwiczeń na siłowni;
Systematyczny trening siłowy poprawia stan zdrowia oraz sprawność fizyczną, pomaga w regulacji wagi ciała, redukcji tkanki tłuszczowej, wzmacnia układ krążeniowo-oddechowy, odpornościowy wpływa pozytywnie na rozwój psychiczny, zapewnia zbudowanie masy mięśniowej, siły oraz wytrzymałości.


  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - dla uczniów ze specyficznymi trudności w uczeniu się, zajęcia te polegają na doskonaleniu percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego