- Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

O NAS
Warunki rekrutacji
dla absolwentów gimnazjum
do Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 9
w Zespole Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego
w Bielsku-Białej ul. Wapienicka 46
na rok szkolny 2019/2020

1. Termin składania dokumentów – od 13.05.2019r. do 25.06.2019r.,
Wymagane dokumenty:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności,
- podanie o przyjęcie do szkoły na określony kierunek (zawód),
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. Uczniowie kierowani są na wybrany kierunek wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych. Uczniowie otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy, który określa możliwość podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie.

3. W dniach od 21.06.2019r. do 25.06.2019., uczeń ma obowiązek dostarczyć
do szkoły:

     - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
     - oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
     - 2 fotografie,
     - kartę zdrowia,
     - PESEL.

4. 15.07.2019r. weryfikacja przez komisję weryfikacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

5. 16.07.2019r. podanie do publicznej wiadomości listy rekrutacyjnej zakwalifikowanych kandydatów.

6. Od 16.07.2019 r. do 18.07.2019r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych.

7. 25.07.2019 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły z podziałem na oddziały (warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów).

8. Poinformowanie Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

9. Kierunki kształcenia:
- kucharz,
- cukiernik,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.


Warunki rekrutacji
dla absolwentów szkół podstawowych
do Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 9
w Zespole Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego
w Bielsku-Białej ul. Wapienicka 46
na rok szkolny 2019/2020

1. Termin składania dokumentów – od 13.05.2019r. do 25.06.2019r.,
Wymagane dokumenty:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności,
- podanie o przyjęcie do szkoły na określony kierunek (zawód),
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. Uczniowie kierowani są na wybrany kierunek wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych. Uczniowie otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy, który określa możliwość podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie.

3. W dniach od 21.06.2019r. do 25.06.2019., uczeń ma obowiązek dostarczyć
do szkoły:

     - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
     - oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty,
     - 2 fotografie,
     - kartę zdrowia,
     - PESEL.

4. 15.07.2019r. weryfikacja przez komisję weryfikacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

5. 16.07.2019r. podanie do publicznej wiadomości listy rekrutacyjnej zakwalifikowanych kandydatów.

6. Od 16.07.2019 r. do 18.07.2019r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych.

7. 25.07.2019r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły z podziałem na oddziały (warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów).

8. Poinformowanie Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

9. Kierunki kształcenia:
- kucharz,
- cukiernik,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- pracownik pomocy obsługi hotelowej.


Warunki rekrutacji
do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych
w Zespole Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego
w Bielsku-Białej ul. Wapienicka 46
na rok szkolny 2019/2020


1. Termin składania dokumentów – 13.05.2019r. do 25.06.2019r.,

Wymagane dokumenty:
- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz niepełnosprawności sprzężone (z których jedna to niepełnosprawność intelektualna) wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności,
- podanie o przyjęcie do szkoły.

2. W dniach od 21.06.2019r. do 25.06.2019r., uczeń ma obowiązek dostarczyć do szkoły:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- 2 fotografie,
- kartę zdrowia,
- PESEL.

3. 25.07.2019 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły i poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego