- Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

O NAS
 
Warunki rekrutacji
 
dla absolwentów szkół podstawowych
 
do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ NR 9
 
w Zespole Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego
 
w Bielsku-Białej ul. Wapienicka 46
 
na rok szkolny 2022/2023

 
 
 
1.    Termin składania dokumentów – od 16.05.2022 r. do 20.06.2022 r., do godziny 1500
 
Wymagane dokumenty:
 
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności,
 
- wniosek o przyjęcie do szkoły na określony kierunek (zawód),
 
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza rodzinnego.
 
 
2. Od 24.06.2022 r, do 13.07.2022 r., do godziny 1500 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły, o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i, o zaświadczenie, o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku, o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 
 
3. Uczniowie kierowani są na wybrany kierunek wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych. Uczniowie otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy, który określa możliwość podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie.
 
 
4. 19.07.2022 r. weryfikacja przez komisję weryfikacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły.
 
 
5. 20.07.2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy rekrutacyjnej zakwalifikowanych kandydatów.
 
 
6. Od  21.07.2022 r. do 28.07.2022 r. do godziny 1500, uczeń ma obowiązek dostarczyć do szkoły:
 
     - potwierdzenie (pisemne) woli przyjęcia do szkoły,
 
     - 2 fotografie,
 
     - kartę zdrowia,
 
     - PESEL.
 
 
7. Od 16.05.2022 r. do 25.07.2022 r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych.
 
 
8.  29.07.2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły z podziałem na oddziały (warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów).
 
 
9. 29.07.2022 r. poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 
 
10. Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023:
 
- kucharz,
 
- cukiernik,
 
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.


 
Warunki rekrutacji
 
do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
 
w Zespole Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego
 
w Bielsku-Białej ul. Wapienicka 46
 
na rok szkolny 2022/2023


 
 
 
1.    Termin składania dokumentów – 16.05.2022 r. do 20.06.2022 r., do godziny 1500
 
 
Wymagane dokumenty:
 
- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności,  
- podanie o przyjęcie do szkoły.
 
 
2.    W dniach od 24.06.2022 r. do 13.07.2022 r., do godziny 1500 uczeń ma obowiązek dostarczyć do szkoły:
 
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 
- 2 fotografie,
 
- kartę zdrowia,
 
- PESEL.
 
 
3.     29.07.2022 r., ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły i poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego