POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NASZEJ SZKOLE - Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 
Rodzicu pamiętaj:

1. Każdy uczeń w naszej szkole posiada Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
 
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.
 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniowi, by  aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i środowisku społecznym.
 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli, pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego.
 
5. W celu jak najlepszych efektów prosimy o współpracę. Jeżeli jest taka konieczność  współpracujemy z poradniami, organizacjami pozarządowymi, innymi szkołami.
 
6. Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych, indywidualnych spotkań z pedagogiem, psychologiem, wychowawcą.
 
7. Kontaktować się ze szkołą można : poprzez mobi-dziennik, telefonicznie ( 33 818 33 56), poprzez e-mail (szkola@zssgalczynski.pl) lub osobiście.

8. Wszyscy rodzice mają prawo do uczestniczenia w spotkaniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dokonywania zmian w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym. (Terminy spotkań to terminy zebrań lub konsultacji z rodzicami.)
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego