- Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
O naszym zespole


 Jesteśmy zespołem szkół dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla uczniów z autyzmem.

 Najważniejszym celem naszych oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych jest dobro ucznia i jego wszechstronny rozwój. Stosujemy indywidualne programy dostosowane do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Pragniemy, aby każdy uczeń osiągnął optymalny poziom rozwoju pozwalający na możliwie największą samodzielność.

  W skład Zespołu Szkół wchodzą:

  • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 9,

  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 Zapewniamy uczniom naukę w przyjaznej atmosferze, opiekę psychologiczną i pedagogiczną, częściowo bezpłatny dostęp do podręczników, udział w zajęciach pozalekcyjnych, ciepłe posiłki, zajęcia w ramach świetlicy szkolnej, opiekę pielęgniarki, poradnictwo dla rodziców i opiekunów dzieci.

  Ucząc się w naszej szkole zdobędziesz kwalifikacje w następujących zawodach:

  • cukiernik,

  • kucharz,

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego