- Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Szkoła Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka odbywa się w niewielkich kilkuosobowych klasach ( 2-8 osób), trwa 3 lata z możliwością wydłużenia i realizowana jest zgodnie z opracowanymi Indywidualnymi Programami Edukacyjno – Terapeutycznymi.
W szkole każdy uczeń ma możliwość wszechstronnego rozwoju, który przebiega w przyjaznej atmosferze oraz przy indywidualnym podejściu wykwalifikowanej i doświadczonej kadry nauczycieli - specjalistów oraz terapeutów, pedagoga i psychologa.
Przygotowujemy młodzież do dorosłego życia, poprzez udział w zajęciach przysposabiających do pracy. Uczniowie poznają czynności pracy w takich dziedzinach jak:
- POMOCNIK CUKIERNIKA
- POMOCNIK KUCHARZA
- POMOCNIK PRACOWNIKA WYROBÓW RĘKODZIELNICZYCH

Szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami :

- PRACOWNIA STOLARSKA
- PRACOWNIA CERAMIKI
- PRACOWNIA KUCHARSTWA
- PRACOWNIA RĘKODZIEŁA
- PRACOWNIA KRAWIECKA
Proces kształcenia wspierany jest poprzez ofertę różnorodnych zajęć rewalidacyjnych, wielokierunkową stymulację rozwoju oraz  stosowane terapie:
- biofeedback
- logopedyczna
- arteterapia
- biblioterapia
- choreoterapia
- komunikacja alternatywna ACC
- sensoryczna
- muzykoterapia

Edukacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy obejmuje:
- funkcjonowanie osobiste i społeczne,
- elementy języka angielskiego,
- kształtowanie kreatywności,
- zajęcia rozwijające komunikowanie,
- wychowanie fizyczne,
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
- przysposobienie do pracy.
W naszej szkole promowany jest zdrowy styl życia, poprzez:

- kształtowanie nawyków zdrowego żywienia (warsztaty kulinarne, konkursy, prelekcje)
- wdrażanie do aktywności ruchowej (zawody sportowe, rozgrywki, zajęcia na świeżym powietrzu, wycieczki, rajdy szkolne)
- korzystanie z oferty kulturalnej miasta (wyjścia do teatru, kina, na wystawy, koncerty)

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy są laureatami wielu konkursów plastycznych o zasięgu regionalnym, a także ogólnopolskim i międzynarodowym. Poprzez udział w konkursach rozwijają swoje pasje, talenty, mają również możliwość osiągania sukcesów i konfrontacji artystycznej z młodzieżą innych szkół.     
Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą wykorzystać zdobyte w naszej szkole doświadczenie oaz umiejętności, znajdując swoje miejsce w :

- Warsztatach Terapii Zajęciowej
- Zakładach Aktywności Zawodowej
- Zakładach Pracy Chronionej
- Spółdzielniach Socjalnych
- Środowiskowych Domach Samopomocy

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego