- Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

O NAS
HISTORIA SZKOŁY
              1 lutego 1969 roku utworzono pierwszą klasę specjalną przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej w Bielsku Białej przy ulicy Woroszyłowa (obecnie gen. W. Sikorskiego). Klasa ta podlegała Zasadniczej Szkole Specjalnej nr 2 w Katowicach. Opiekunem jej z ramienia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej został zastępca kierownika tej szkoły mgr Kamil Dudek.

              1 września 1969 roku powstała Zasadnicza Szkoła  Zawodowa  Specjalną w Bielsku-Białej. Dyrektorem szkoły został mgr Kamil Dudek i pełnił tę funkcję przez 16 lat, będąc równocześnie kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej w Bielsku-Białej, przy ulicy Sempołowskiej. Trudne warunki lokalowe nie pozwalały na przyjęcie większej ilości uczniów, pomimo dużej liczby zgłaszających się kandydatów.  Koniecznością stało się przydzielenie szkole większego budynku.
                 W 1983 roku za wyróżniającą ocenę pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoła otrzymała imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.       
             Od 1 września 1991 roku powstają nowe kierunki kształcenia: stolarz, piekarz, ciastkarz-cukiernik, ogrodnik. Uruchomiono również pracownie zajęć praktycznych w pomieszczeniach szkoły dla kierunków: kucharz i krawiec-szwacz. Nowe kierunki kształcenia, a tym samym wzrastająca liczba uczniów powodowały konieczność poszukiwania większego obiektu, w którym można by było zorganizować również  warsztaty szkolne.
             We wrześniu 1995 roku szkoła rozpoczęła zajęcia w budynku przy ulicy Wapienickiej w Bielsku-Białej, a w październiku 1997 roku ruszyły prace nad rozbudową szkoły. W 2003 roku oddano do użytku nową część budynku.
               1 września 2004 roku z przyłączenia do istniejącej szkoły Gimnazjum nr 17, powstał Zespół Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego.
               W ciągu 49 lat pracy mury szkoły z tytułem zawodowym opuściło 2128 absolwentów kształcących się w 45 zawodach.
               Obecnie kształcimy uczniów w następujących zawodach: kucharz, cukiernik oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy, oferujemy dwa kolejne zawody: asystent fryzjera i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.  Szkoła może się poszczycić bardzo wysoką zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
           Jesteśmy jedną z dziesięciu szkół województwa śląskiego, która  już po raz drugi zakwalifikowała się do projektu finansowanego z unijnych środków. Projekt ten nosi tytuł „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”.
         Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół aktywnie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych, takich jak m.in.:  Pola nadziei, Góra grosza, dzięki którym wspierają osoby najbardziej potrzebujące.
           W roku 2014  szkoła otrzymała certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Celem tej akcji jest dbałość o jak najlepsze warunki prawidłowego rozwoju w różnych sferach, o co szczególnie zabiegamy. Młodzież co roku bierze udział w wielu imprezach sportowych, np. w mityngach lekkoatletycznych, czy biegach długodystansowych w Tychach, w których zajmuje czołowe miejsca. Dysponujemy również stołówką szkolną, gdzie młodzież otrzymuje „zastrzyk energii” w postaci zdrowych posiłków śniadaniowych, obiadowych,
a także deserów przygotowywanych w ramach zajęć praktycznych.
          Posiadamy dobrze rozbudowaną bazę dydaktyczną. Obejmuje ona pracownię biofeedback,  pracownie informatyczne oraz salę multimedialną, bibliotekę, dwie sale gimnastyczne oraz nowe boisko szkolne. Ponadto szkoła dysponuje kuchnią, gabinetami psychologa, pedagoga i pielęgniarki szkolnej, a także profesjonalnie wyposażonymi warsztatami szkolnymi.
             Dotychczasowi dyrektorzy szkoły:                                                                                 
1969-1985 – mgr Kamil Dudek
1985-1988 – mgr Alicja Sowińska
1988-1991 – dr Eugeniusz Bilczewski
1991-2005 – mgr inż. Andrzej Tokarz
2005 do nadal – mgr Magdalena Bulińska.

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego