komunikatrzucankasiatkarska2019 - Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego

Przejdź do treści

Menu główne:

SPORT W SZKOLE
Bielsko-Biała, 21.11.2019r.
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY   XIV  TURNIEJU  RZUCANKI  SIATKARSKIEJ
SZKÓŁ  SPECJALNYCH   I  OŚRODKÓW  SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
BIELSKO-BIAŁA  2019r.CEL  IMPREZY
1. Popularyzacja  zajęć  rekreacyjno-sportowych  wśród  uczniów  szkół  specjalnych.
2. Podnoszenie  wiary  w  siebie  i  własne  możliwości.
3. Umożliwienie  dzieciom  i  młodzieży  specjalnej  troski  przeżycia  wspaniałych  emocji sportowych.
4. Wyłonienie  najlepszych  drużyn  turnieju.

ORGANIZATOR
Zespół  Szkół  Specjalnych im. K.I.Gałczyńskiego  w  Bielsku-Białej, ul. Wapienicka  46.    

UCZESTNICTWO
W turnieju prawo startu mają uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym ze szkół podstawowych specjalnych, szkół przysposabiających do pracy i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

TERMIN  I  MIEJSCE  ZAWODÓW
Termin  11.12.2019r. (środa)
Przyjazd ekip: 9.15
Rozpoczęcie  zawodów  9.30
Miejsce - Zespół  Szkół  Specjalnych   im. K.I.Gałczyńskiego  w  Bielsku-Białej, ul. Wapienicka  46.    

ZGŁOSZENIA

Drużyna  danej  placówki  może  składać  się  z  7  zawodników (6 grających i 1 rezerwowy). Pisemne  i  telefoniczne  zgłoszenia  będą  przyjmowane  do  05.12.2019r. w  Zespole  Szkół  Specjalnych  przy  ulicy  Wapienickiej  46 ( tel. 338183356 ).

Warunkiem  dopuszczenia  do  zawodów  będą  aktualne  legitymacje  szkolne oraz badania  lekarskie  lub  zgoda  rodziców\opiekunów.

PROGRAM  ZAWODÓW

Drużyny  będą  grały  do  dwóch  wygranych  setów. Set  kończy  się  z  chwilą  uzyskania  przez  jedną z  drużyn  11pkt. System  gry  będzie  zależał  od  ilości  zgłoszeń. Będzie przeprowadzona klasyfikacja drużynowa. Najlepsze ekipy otrzymają puchary i medale. Pozostałe drużyny otrzymają statuetki za udział w zawodach.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem  o Ochronie Danych, „RODO”) informujemy, że:
1. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka/ucznia w imprezie XV Mikołajkowy Turniej Rzucanki Siatkarskiej Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
2. Dane dziecka/ucznia po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, mogą być wykorzystane dla celów archiwalnych: kroniki sportowe, zdjęcia.

UWAGI  KOŃCOWE
Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  interpretacji  niniejszego  regulaminu i wprowadzania  zmian, które  zostaną  podane  do  wiadomości  w dniu  zawodów.

Z  poważaniem  organizatorzy

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego